ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปลี่ยน Domain

จาก ict.kpru.ac.th เป็น arit.kpru.ac.th/compcenter/

จากนี้ท่านสามารถเข้าใช้งาน Domain ใหม่ได้ที่นี่

https://arit.kpru.ac.th/compcenter/

คำเตือน * ขณะนี้ Domain ict.kpru.ac.th ไม่สามารถใช้งานจากภายนอก และจะยกเลิกการใช้งานถาวร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้