ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้เว็บไซต์สอบคอมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปลี่ยน Domain

จาก ict.kpru.ac.th/traincom/ เป็น arit.kpru.ac.th/compcenter/comptest/

จากนี้ท่านสามารถเข้าใช้งาน Domain ใหม่ได้ที่นี่

https://arit.kpru.ac.th/compcenter/comptest/

คำเตือน * ขณะนี้ Domain ict.kpru.ac.th/traincom/ ไม่สามารถใช้งานจากภายนอก และจะยกเลิกการใช้งานถาวร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้